map Wisconsin

MNEG Concessions inside Mt Olympus

Работодателят

MNEG Concessions е компания, която оперира на територията на Mount Olympus Theme Park и организира всички щандове за храни и напитки в парка. Работота е приятна, но изисква постоянна комуникация с клиенти, отзивчивост и добро познаване на парка.
Самият парк е разположен в Wisconsin Dells - град, който се нарича "столицата на увеселителните паркове в Америка". Той привлича множество туристи с безбройните си забавления, ресторанти, места за настаняване, увеселителни и водни паркове, екопътеки и маршрути. Всичко това означава много възожности за втора работа и забавано прекарване на свободното ти време.

Офертите

Мястото