Регистрация

Регистрирай се Вход

Orange.bg

Компания

Блог За нас Контакти

Консултантска услуга за образование

Образователното консултиране е услуга, която в световен мащаб се развива още от средата на миналия век. Все по-голямото разнообразие от специалности, университети и специфичните им особености за прием, изправят всеки кандидат-студент пред море от информация и процедури, с които се сблъсква за първи път в живота си.  
Професионалният образователен консултант работи лично с всеки кандидат, помагайки му да идентифицира университети, които най-точно отговарят на уникалните му нужди,  напътства го и му съдейства за всяка стъпка  от кандидат-студентския процес.
Консултантът може да помогне на вас и семейството ви с:

  • Планиране на учебните и извънкласни дейности. Консултантът може да помогне на кандидата да избере предвидливо и отрано своите свободно избираеми часове, извънкласни дейности и езикова подготовка спрямо изискванията на желания университет или образователна дестинация.
  • Оценка на кандидат-студентския профил. Въпреки, че никой не е способен да гарантира прием в конкретен университет, образователният консултант е този, който може да ви помогне да идентифицирате своите силни страни на кандидат-студент.
  • Подбор на университети. Именно образователният консултант може най-ефективно да съдейства за избора на университет, който най-точно да отговаря на вашите нужди, интереси, личност и академичен профил.
  • Приемни изпити и езикови сертификати. Професионалният образователен консултант може да отговори на въпросите, за това кои езикови сертификати са най-подходящи, как да се подготвите най-ефективно, има ли допълнителни изпити, кога и къде да се явите на тях.
  • Документи за кандидатстване, мотивационни есета и препоръки. Консултантът работи индивидуално с всеки кандидат така, че да изградят реалистични график и стратегия за подготовка на всички необходими документи, както и за спазване на крайните срокове.
  • Специалност и кариера. Кандидатите могат да получат насоки и ценни съвети за различни специалности и  бъдещата кариера, до която тези специалности водят, както и информация за това кои университети предлагат най-добрите програми в тази област.
  • Финансиране и стипендии. Много кандидати и техните семейства са притеснени за това как ще се справят с разходите за образование. Професионалният образователен консултант може да помогне много по този въпрос като ви запознае подробно с възможностите за финансиране и стипендии за различните университети и държави.
  • Отговорното отношение  на  експерти, така че така че кандидатът да фокусира вниманието си предимно върху учебния процес, а семейството му да бъде спокойно, че кандидатстването върви гладко и навременно.