Колко данъци ще си върнеш

Сумата, която може да ти бъде възстановена зависи от различни фактори. Основните два са общият приход и общо платеният данък за финансовата година.

Можеш да се свържеш със своя Orange офис, за да си насрочиш безплатна среща с наш консултант за възстановяване на данъци от Великобритания. На нея ще можеш да получиш компетентен съвет и точна калкулация на сумата, която можеш да си възстановиш.

За да кандидатстваш за своя данък трябва просто да попълниш краткарегистрационна форма и да подготвиш следните документи:

  • Форми P45 и/или P60 (оригинални копия)
  • Копие на последен чек
  • National Insurance Card (или получено писмо за такъв)
  • Документ за самоличност

Какво е форма P45?

Това е форма, която се издава от работодателя ти при напускане на работа. Показва каква сума си заработил, както и колко данък си платил до датата на напускане. Форма P45 показва дохода и данъка от всички работодатели, които си имал през годината. Ако напуснеш една работа и започнеш друга, трябва да дадеш форма P45 на новия работодател.

Какво е форма P60?

Тази форма се издава от работодателя ти в края на финансовата година. Финансовата година в Обединеното Кралство не съвпада с календарната година. Тя започва на 5-ти април и приключва на 6-ти април следващата година. Форма P60 показва общо заработена сума и общо платени данъци от всички работодатели през финансовата година.

Имаш още въпроси?

Град, в който ще се проведе консултацията