Образователна система в Швейцария

Швейцария е страна с чудесна природа и изключително добре организирана образователна система. Заради разположението си и четирите официални езика, международните училища не са рядкост, като в тях се обучават и местни деца.

Kвалификацията за средно образование Swiss Maturité Fédérale (Matura) е двуезична. Тя се предлага на френски и английски език и е подходяща за чуждестранни ученици, които имат познания и по двата езика. Включва между 13 и 15 задължителни предмети, три чужди езика и свободно избираеми предмети. Дипломата след успешно взети зрелостни изпити осигурява прием в престижни университети по света.

Освен швейцарска Matura, учениците могат да се обучават и в училища по френската образователна система Baccalauléat, по британските GCSE и A-levels, по немската Abitur и по международната International Baccalaureate. Езикът на обучение варира в зависимост от избора на образователна система.

Имаш още въпроси?

Град, в който ще се проведе консултацията