Предимства

Средното образование в чуждестранните пансионни училища е възможност, която дава много предимства - в академично, кариерно и в личностно отношение. Обучението, което се предлага, е на изключително високо ниво, като целта е да бъдат постигнати максимални резултати според възможностите, заложбите и интересите на всеки ученик.

Образованието в пансионните училища е съвкупност от принципи и визия за бързо променящия се свят, в който живеем. Учениците не само се обучават и живеят заедно; те са насърчавани да мислят креативно и самостоятелно, да спортуват и да опознават света, да разширяват своя кръгозор и международен приятелски кръг, както и да усъвършенстват различни умения, които ще са от изключителна важност в университетското им образование и в избрания от тях кариерен път.

Училищата предоставят пълна грижа и богата програма със занимания:

  • екскурзии в страната и извън нея,
  • многобройни клубове по спорт и интереси,
  • участия в състезания и конференции,
  • практически уроци, които се провеждат съвместно с партниращи организации и бизнеси,
  • разбира се индивидуално внимание към всеки ученик и неговите нужди.

Имаш още въпроси?

Град, в който ще се проведе консултацията