Какво е IELTS

Изпитът IELTS (International English Language Testing System) e най-популярният тест по английски език в света.

Независимо дали става въпрос за прием в университет или започване на работа IELTS отваря врати в цял свят. В България IELTS се администрира от Британски съвет.

Къде се признава IELTS

Тестът IELTS е официален приемен изпит в институциите на цяла Европа, Австралия, Нова Зеландия, Канада и САЩ. Над 10 000 различни образователни и професионални институции приемат IELTS резултатите като доказателство за нивото на владеене на аглийски език.

Формата, под която се провежда IELTS

Изпитът има два различни варианта, според целите ви и изискванията на съптветната институция: IELTS Academic и IELTS General Training.

Изпитът се състои от четири компонента с различна продължителност:

  • Слушане - с продължителност около 30 минути;
  • Четене - с продължителност 60 минути;
  • Писане - с продължителност 60 минути;
  • Говорене - с продължителност 11-14 минути.

Ако пък ви е необходимо да докажете нивото си на владеене на английски език при кандидатстване за британска виза, то трябва да се явите на съответния за това вариант на IELTS.

Подготовка за IELTS

Сериозната подготовка за IELTS е задължително условие за успешното кандидатстване в университет в чужбина. Нужна е целенасочена работа по специфичния формат на изпита, в срокове съобразени с предварително обявените изпитни дати.

Подготвителният курс на Orange цели да даде на кандидатите необходимите знание и увереност, които са необходимо условие за отлични резултати на изпита. Курсът на Orange се провежда от опитен британски преподавател, по модерна система и в малки групи. Разбери повече за курса за IELTS подготовка на British Council, предоставен от Orange в страната.

IELTS Ambassador - Filip

Имаш още въпроси?

Град, в който ще се проведе консултацията