Какво е IELTS

Изпитът IELTS (International English Language Testing System) e най-популярният тест по английски език в света.

Независимо дали става въпрос за прием в университет или започване на работа IELTS отваря врати в цял свят. В България IELTS се администрира от Британски съвет.

Къде се признава IELTS

Тестът IELTS е официален приемен изпит в институциите на цяла Европа, Австралия, Нова Зеландия, Канада и САЩ. Над 10 000 различни образователни и професионални институции приемат IELTS резултатите като доказателство за нивото на владеене на аглийски език.

Формата, под която се провежда IELTS

Изпитът има два различни варианта, според целите ви и изискванията на съптветната институция: IELTS Academic и IELTS General Training.

Изпитът се състои от четири компонента с различна продължителност:

  • Слушане - с продължителност около 30 минути;
  • Четене - с продължителност 60 минути;
  • Писане - с продължителност 60 минути;
  • Говорене - с продължителност 11-14 минути.

Ако пък ви е необходимо да докажете нивото си на владеене на английски език при кандидатстване за британска виза, то трябва да се явите на съответния за това вариант на IELTS.

IELTS Ambassador - Filip

Имаш още въпроси?

Град, в който ще се проведе консултацията