Често задавани въпроси

Как протича един типичен ден в рамките на организираната езикова програма?

  • Езиковите програми са отлична възможност за развиване на уменията по съответния чужд език и добиване на още по-голяма увереност. Те наблягат изключително много на усъвършенстване на комуникативните умения, като прилагат различни методи на преподаване - дискусии, дебати, игри и др. Обикновено учебните часове се провеждат сутрин от 9:00 до 12:30 или следобед от 14:00 до 17:30, а в свободното си време учениците имат възможнст да се потопят в местната култура като посетят различни забележителности и интересни места в района, разбира се със съветите на екипа на училището.

Има ли извънкласни дейности?

  • Извънкласните дейности варират в зависомост от района, но могат да бъдат спортни или културни, организиране на партита с много танци, или пък спокойни кино вечери.

Как се организира учебната програма?

  • Основният метод на преподаване е интерактивният, което означава, че структурата на курса и методологията се определят от нуждите и интересите, както и от силните и слабите страни на обучаващите се. В основата на тази методология залягат комуникативните и лексикални подходи, заедно с по-традиционно и сериозно отношение към граматиката.

Езиковата програма подхдяща ли е за моето дете?

  • Подобна езикова програма е изключително подходяща за деца и юноши, тъй като заедно с усъвършенстването на познанията по чуждия език, те се забавляват истински, трупат опит и приятни спомени, създават нови приятелства, като заедно с това разширяват кръгозора и общата си култура. Не на последно място участието в подобна програма е силен атестат за ученика пред бъдещия му университет.

Имате още въпроси?

Град, в който ще се проведе консултацията