Регистрация

Регистрирай се Вход

Orange.bg

Компания

Блог За нас Контакти

Колко данъци ще си върнеш от Великобритания

Сумата, която може да ти бъде възстановена зависи от различни фактори. Основните два са общият приход и общо платеният данък за финансовата година.

Можеш да се свържеш със своя Orange офис, за да си насрочиш безплатна среща с наш консултант за възстановяване на данъци от Великобритания. На нея ще можеш да получиш компетентен съвет и точна калкулация на сумата, която можеш да си възстановиш.

За да кандидатстваш за своя данък трябва просто да попълниш краткарегистрационна форма и да подготвиш следните документи:

  • Форми P45 и/или P60 (оригинални копия)
  • Копие на последен чек
  • National Insurance Card (или получено писмо за такъв)
  • Документ за самоличност

Какво е форма P45?

Това е форма, която се издава от работодателя ти при напускане на работа. Показва каква сума си заработил, както и колко данък си платил до датата на напускане. Форма P45 показва дохода и данъка от всички работодатели, които си имал през годината. Ако напуснеш една работа и започнеш друга, трябва да дадеш форма P45 на новия работодател.

Какво е форма P60?

Тази форма се издава от работодателя ти в края на финансовата година. Финансовата година в Обединеното Кралство не съвпада с календарната година. Тя започва на 5-ти април и приключва на 6-ти април следващата година. Форма P60 показва общо заработена сума и общо платени данъци от всички работодатели през финансовата година.