Регистрация

Регистрирай се Вход

Orange.bg

Компания

Блог За нас Контакти

Как да кандидатствам

 За да участваш в Internship USA или Career Training USA, трябва да ни предоставиш следните долуизброени документи:

  • CV по образец;
  • 1 копие от международен паспорт – валидността на паспорта трябва да е поне до края на програмата ти;
  • 1 уверение и 1 копие от студентска книжка, ако все още си студент;
    1 копие от диплома за завършено висше образование, ако си се дипломирал;
  • 1 копие от всички предишни визи за САЩ (ако имаш издавани такива);
  • Попълнена бланка Host Company Agreement (само за опция Self-arranged. Бланката ще получиш в офис на Orange);
  • Training Plan DS-7002 (само за опция Self-arranged);

Допълнителна информация, с която трябва да разполагаме:

  • С каква продължителност желаеш да е програмата, за която кандидатстваш? (пр. 6, 12 или 18 месеца (важи само за Business Career Training));
  • Имаш ли конкретни предпочитания за град/щат/компания, в която желаеш да се проведе стажът ти? (Не забравяй, че колкото по-малко изисквания имаш за конкретна локация и/или конкретен хотел, в който желаеш да проведеш стажантската си програма, толкова по-бързо можеш да получиш предложение за стаж. Be flexible.)

След като получим всички гореизброени документи от теб, ще ги разгледаме, за да се уверим, че отговаряш на условията за участие в Internship USA/Career Training USA. След одобрение от наша страна, следва:

1.    Подписване на договр с Orange
2.    Придвижване на CV-то ти към американския ни партньор
       2.1.    След като го получат, той ще прецени дали кандидатурата ти би била успешна. В този случай се пристъпва към търсене на компания, която да ти предложи стаж;
       2.2.    В случай, че партньорът ни прецени, че профилът ти не отговаря на изискванията на компаниите, с които той поддържа връзка, или че не може да отговори на изискванията, които сам поставяш, той ще те уведоми за това чрез нас.
3.    Насрочване на интервю по Skype със заинтересована компания.
4.    След одобрение от работодател, очакваме да получим конкретното предложие към теб под формата на Training plan. Следва кандидатстване за J1 виза за САЩ.