Регистрация

Регистрирай се Вход

Orange.bg

Компания

Блог За нас Контакти

Всичко за Internship USA и Career Training USA

Internship USA и Career Training USA са уникални програми, които дават възможност на млади специалисти да придобият практически умения в избраната професионална сфера, като станат част от екипа на американска компания. Програмите дават възможност и на специалисти в конкретна област да придобият международен професионален опит.

Предимствата за последващото кариерно развитие са работата в международна среда, усвояването на различен бизнес-модел и, разбира се, придобиването на практически опит в област, максимално близка до изучаваната в университета специалност.

И двете програми са администрирани от Държавния департамент на САЩ като програми за образователно-културен обмен, за които е необходима неимигрантска виза от клас J-1. Повече за обменните програми можеш да прочетеш на интернет страницата на Държавния департамент.

Между Internship USA  и Career Training USA има минимални разлики, които касаят най-вече изискванията към кандидатите за участие. В таблицата по-долу сме илюстрирали характеристиките на двете програми:

 Internship USACareer Training USA
ЦелПридобиване на практически опит по изучаваната специалност в американска компанияПовишаване на професионалната квалификация чрез структуриран стаж и увеличаване на познанията за американската бизнес-среда и култура
ПродължителностДо 12 месецаДо 18 месеца (с изключение на хотелиерство, ресторантьорство и туризъм, които са до 12 месеца)
НачалоЦелогодишноЦелогодишно

Категории

(важи едновременно за Internship и Career Training)

Business ProgramHospitality & Tourism Program
 • IT
 • Management
 • Marketing/Advertising
 • Research/Development
 • Finance
 • Event Planning
 • Public Relations
 • Project Management
 • Software Engineering
 • Other
 • Culinary
 • Food and Beverage
 • Front Office
 • Housekeeping Management
 • Other
Изисквания към участницитеВъзраст между 18 и 28 годиниВъзраст между 20 и 35 години
Студент редовно обучение ИЛИ завършил висшето си образование в рамките на не повече от 12 месеца преди началото на програматаДиплома за завършено висше образование и поне 1 година работа по специалността (извън САЩ) ИЛИ 5 години трудов стаж (извън САЩ) в една от посочените по-горе категории
Отлично владеене на английски езикОтлично владеене на английски език
Изисквания към предлагащата стаж компания Employer Identification Number
Worker`s Compensation Insurance
Годишен оборот в размер на $3 000 000 или минимум 25 служители

Още за стажантските програми, в детайли:

Програмите Internship USA и Career Training USA са добра възможност за предишни Work and Travel USA участници на "надградят" кариерното си развитие, чрез практика конкретно в избраната от тях изучавана специалност, или на други студенти, които никога не са били в САЩ-да придобият международен професионален опит.


Както при Internship USA, така и при Career Training USA имаш право да работиш само и единствено за компанията, която ти е предоставила оферта за стаж. Доходите ти подлежат на облагане с федерален, щатски (ако има такъв) и местен данък (ако има такъв), като удържаните ти суми са възстановими в голям процент. Освободен си от заплащане на данъци за социално и медицинско осигуряване (FICA taxes).

Стаж при Orange работодател или стаж при самостоятелно подсигурен работодател?

Програмата Internship USA и Career Training USA дават възможност да избереш дали да осъществиш стажа си при самостоятелно подсигурен от теб работодател (Self-Arranged Placement) или при такъв, подсигурен от американските ни партньори (Premium Placement).

Premium Placement наричаме тази опция на програмите Internship USA и Career Trainng USA, при която ти избираш подходяща за теб стажантска позиция от списък с позиции, предоставен ни от нашите американски партньори ИЛИ на базата на твоите предпочитания, опит и образование, твоето CV се разпраща сред кръг от работдатели, които след одобрение ти насрочват интервю.

Работодатели по тези програми са компании, най-често опериращи в сферата на услугите, туризма, хотелиерството и ресторантьорството, IT, маркетинг и финанси.
Имай предвид, че избраната от теб позиция трябва да е пряко свързана или със специалността, която изучаваш в момента (или в която си се дипломирал), или със сферата, в която имаш вече професионален опит.

При Self-arranged Placement сам осигуряваш стажантската си позиция. Американската фирма-спонсор на програмата ще провери дали наемащата те компания отговаря на определените от Държавния департамент на САЩ условия и дали предложената ти позиция е съобразена с образованието ти и действително ти дава възможност да натрупаш професионален опит.
Ако преди си участвал в Work and Trave USA и имаш установени връзки с американски работодател, можеш да се допиташ до него дали би ти предложил подходящ стаж, свързан с нуждите на компанията му, както и в сферата на избраната от теб специалност.

Важно е да имаш предвид, че при Self-arranged опция на програмата, Training Plan (DS-7002) се съставя от теб и твоя работодател. Ние разполагаме с няколко примерни плана за най-популярните стажантски позиции, които бихме могли да ти предоставим за улеснение. Планът трябва да бъде изчерпателен, конкретен, граматически правилно написан, да илюстрира ясно с какво стажантската позиция ще допринесе за бъдещото ти кариерно развитие в родната ти държава. Важно условие е стажът да бъде разделен на фази и да има ротации в различни департаменти. Броят на етапите и продължителността им зависи от продължителността на програмата:

Продължителност на програмата в месециМаксимална продължителност на всяка фаза в месеци
От 1 до 32
От 4 до 63
От 7 до 93
От 10 до 124

Един от най-често задаваните въпроси за тази програма е има ли изисквания, на които трябва да отговаря предлагащата стаж компания. Отговорът е положителен. Държавният департамент на САЩ е поставил следните условия пред всеки потенциален работодател:

 1. Да има Employer Identification Number (EIN), известен и като Federal Tax Identification Number. Този номер служи за идентифициране на компанията като юридическо лице.
 2. Да има сключена Worker`s Compensation Insurance, която покрива медицински разноски и обезщетения при трудови злополуки.
 3. Да има годишен оборот в размер на $3 000 000 или минимум 25 служители. В случай, че компанията-работодател не отговаря на това изискване, представител на Американската компания-спонсор ще посети лично работодателя, за да се увери, че той предоставя добри условия за стаж на кандидата.